Diensten

Ons kantoor heeft geen enkele verplichting om financiële producten bij één of meer financiële instellingen onder te brengen.


Lees meer....

Gedragscode

De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is binnen de verzekeringsbedrijfstak een dienstenwijzerm opgesteld.


Lees meer....

Formulieren

Hier vindt u de formulieren zoals:

- Aanrijdingsformulier
- Aansprakelijkstelling
- Afkoopverzoek
- Afstandsverklaring schadevrije jaren

Lees meer....

Laatste nieuws

Vanaf 1 januari 2013 betaalt de consument zelf voor financieel advies. Figlo heeft een video gemaakt om deze nieuwe regel op een zo eenvoudig mogelijke wijze uit te leggen.


Lees meer....

Vanaf 1 januari 2013 betaalt de consument zelf voor financieel advies.

Figlo heeft een video gemaakt om deze nieuwe regel op een zo eenvoudig
mogelijke wijze uit te leggen.

Introductie

De Vries Financieel Advies stelt zich aan u voor:
Wij zijn een full-service dienstverlener die u het werk en de zorg uit handen kan nemen bij het samenstellen van onder andere een evenwichtig verzekeringspakket, het zoeken naar de juiste financieringsvorm, de opbouw van een goed pensioen en het sluiten van een hypotheek op maat.

Wij bemiddelen bij het sluiten van overeenkomsten tussen u en verscheidene financieele instellingen.
Onze dienstverlening kenmerkt zich door onafhankelijkheid, betrouwbaarheid, betrokkenheid, flexibiliteit en kennis van zaken. Al onze activiteiten zijn erop gericht een duurzame relatie met u te onderhouden en uw belangen goed te behartigen.

Jan de Vries